EUROSPINE Patient Line

Member Login

Kręgozmyk — Wprowadzenie

Do kręgozmyku dochodzi wtedy, gdy jeden kręg wysunie się w przód w stosunku do innego.

Wyróżnia się wiele rodzajów kręgozmyku, w tym:
  • Kręgozmyk zwyrodnieniowy to choroba osób w podeszłym wieku, która rozwija się w wyniku stanu zapalnego stawów międzywyrostkowych i zmian degeneracyjnych w obrębie stawów. Ześlizg kręgu może być skutkiem „zużycia się” stawów, zapadnięcia się dysku i skręcenia się więzadeł do wewnątrz. Postać zwyrodnieniowa częściej występuje u kobiet, osób powyżej
50. roku życia i Afroamerykanów. Ześlizg kręgu w przód powoduje ucisk nerwów w kanale kręgowym, co z kolei skutkuje bólem w nogach i pośladkach.
  • Przodozmyk cieśniowy powodowany jest przez uszkodzenie części kręgu pomiędzy wyrostkami stawowymi, choć jego przyczyną może być też wydłużenie powierzchni międzywyrostkowej kręgu. Zazwyczaj wiąże się on ze złamaniem w wieku młodzieńczym, które z reguły się zrasta, ale w pewnym momencie może dojść do dalszego ześlizgu i/lub pojawienia się bólu nóg.
  • Do przodozmyku urazowego dochodzi rzadko, w wyniku ostrych złamań łuku kręgowego (poza przestrzenią międzywyrostkową). Przykładem może być przodozmyk urazowy na poziomie kręgu C2 odcinka szyjnego kręgosłupa.
  • Przodozmyk dysplastyczny jest rezultatem wrodzonych nieprawidłowości górnych krzyżowych stawów międzywyrostkowych lub lub dolnych stawów międzywyrostkowych piątego kręgu lędźwiowego.
  • Przodozmyk patologiczny powodowany jest przez infekcję lub nowotwór złośliwy.
  • Przodozmyk pooperacyjny/jatrogenny jest rezultatem powikłań pozabiegowych.

Kręgozmyk najczęściej obejmuje dolną część lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Może przebiegać bez żadnych objawów. Około 50% osób z kręgozmykiem jest nieświadomych obecności tego schorzenia. Wymaga on leczenia tylko wtedy, jeżeli wywołuje objawy. W przypadku stwierdzenia kręgozmyku u dzieci, które nadal rosną, ważna jest obserwacja medyczna do zakończenia procesu wzrostu.

Stopień przesunięcia w przód określa stopień zaawansowania kręgozmyku. Może on być znaczny lub niewielki. Z reguły im większy stopień wysunięcia, tym większe prawdopodobieństwo, że kręgozmyk będzie powodować ból. Kręgozmyk może rozwinąć się na skutek złamania przeciążeniowego we wczesnym okresie życia, gdy zachodzi proces wydłużenia kości. W takiej sytuacji kręgozmyk obejmuje z reguły korzeń nerwowy wychodzący z kręgosłupa na poziomie kręgu L5, powodując ból nogi (kręgozmyk cieśniowy). Częściej dochodzi do rozwoju kręgozmyku zwyrodnieniowego u osób w bardziej zaawansowanym wieku. Wywołuje on ucisk na nerwy biegnące w kanale kręgowym (podobnie jak przy zwężeniu kanału kręgowego). Zarówno kręgozmyk cieśniowy, jak i zwyrodnieniowy może wystąpić po obydwu stronach kręgosłupa. Zdarza się jednak, że częściej pojawia się po jego jednej stronie. Inne typy kręgozmyku (w tym wrodzony lub urazowy) są rzadkie.
Ześlizg o wyższym stopniu zaawansowania, klasyfikowanym jako 3-5 (zazwyczaj o charakterze cieśniowym), występuje znacznie rzadziej niż kręgozmyk stopnia 1-2 (zwykle zwyrodnieniowy lub cieśniowy).

Kręgozmyk zwyrodnieniowy jest ściśle związany ze zwężeniem kanału kręgowego i został opisany osobno.

Kogo może dotknąć ta przypadłość?

Kręgozmyk dotyka 4-8% populacji. Czasem wykrywany jest przypadkowo w badaniach obrazowych wykonywanych z innej przyczyny. U około połowy osób z kręgozmykiem pojawia się ból pleców, który czasami powoduje też ból odczuwany w nogach. Kręgozmyk wydaje się częstszy
u sportowców i u kobiet. Czasami u młodych osób może być przyczyną bólu pleców.
Ta ilustracja przedstawia kręgozmyk cieśniowy.

Co go powoduje?

Ze względu na różnice w częstości występowania odnoszące się do płci i pochodzenia etnicznego uważa się, że powodowany jest przede wszystkim przez czynniki genetyczne.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019