EUROSPINE Patient Line

Member Login

Kręgoszczelina — Diagnoza

W przypadku młodych pacjentów należy unikać narażenia na promieniowanie rentgenowskie, o ile to możliwe. Obecnie preferowanym badaniem jest rezonans magnetyczny (RM).

Kręgoszczelina występuje u 3-6% populacji. Często stwierdzana jest przypadkiem i zazwyczaj nie wywołuje bólu pleców.

Na potrzeby potwierdzenia diagnozy konieczne jest czasami wykonanie specjalistycznego zdjęcia RTG. Specjalista może czasami zlecić wykonanie tomografii komputerowej (TK), by ocenić proces zrastania się lub konieczność zabiegu chirurgicznego. W niektórych przypadkach pomocne mogą być specjalistyczne badania obrazowe, takie jak SPECT.

Bardzo niewielu pacjentów wymaga interwencji chirurgicznej, ponieważ złamanie przeciążeniowe zwykle zrasta się samoistnie.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.08.2019