EUROSPINE Patient Line

Member Login

Uraz rdzenia kręgowego — Wprowadzenie

Rdzeń kręgowy to miękki, wypełniony płynem podłużny worek otoczony przez kości kręgosłupa. Biegnie on od podstawy mózgu do dolnej części pleców. Zawiera nerwy, naczynia krwionośne i płyn mózgowo-rdzeniowy. Nerwy przekazują sygnały pomiędzy mózgowiem a resztą ciała.

Uraz tej delikatnej struktury wiąże się z zagrożeniem życia i należy go traktować jako nagły wypadek medyczny wymagający pilnej interwencji. Do uszkodzenia rdzenia kręgowego dochodzi najczęściej w wyniku urazów. Do innych pozaurazowych przyczyn uszkodzenia rdzenia kręgowego należą krwiaki nadtwardówkowe (zakrzepy krwi), guzy nowotworowe/przerzutowe kręgosłupa oraz ropnie nadtwardówkowe.

Przyczyny

Konsekwencją urazu kręgosłupa mogą być złożone zmiany funkcjonalne. Uszkodzenie na poziomie kręgosłupa skutkuje złamaniem trzonu kręgowego i wyrostków stawowych lub przemieszczeniem krążków międzykręgowych i otaczających kręgosłup więzadeł. W wyniku tego kręgosłup traci stabilność, co może spowodować ucisk na rdzeń kręgowy, a w rezultacie rozerwanie nerwów
i naczyń krwionośnych. Utrata krwi i uszkodzenie nerwów mogą wywołać zapalną reakcję łańcuchową, która obejmie wiele poziomów poniżej i powyżej miejsca urazu. 20% uszkodzeń urazowych dotyczy szyjnego odcinka kręgosłupa. Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że około 15 na milion osób w Europie doznało pourazowego ucisku rdzenia kręgowego. Większość
z nich stanowią młodzi mężczyźni. Wiodącą przyczyną urazów są wypadki motocyklowe i sportowe. Urazy rdzenia kręgowego, w szczególności w odcinku szyjnym kręgosłupa, w coraz większym stopniu dotykają też jednak pacjentów w podeszłym wieku, u których występowała wcześniej sztywność szyi związana ze „zużyciem się” kości i stawów. W przypadku takich pacjentów zwykły upadek grozi poważnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Ucisk na rdzeń kręgowy może też wywierać guz nowotworowy lub przerzutowy. 60% przerzutów do kręgosłupa pojawia się w jego górnym (piersiowym) odcinku. Najczęściej przerzuty do kręgosłupa daje rak piersi, nerek i płuc.

Zakażenie bakteryjne w obszarze rdzenia kręgowego może zostać wykryte dopiero po upływie kilku tygodni. Spowodowane przez nie objawy ucisku rdzenia mogą pojawić się nagle. Do czynników ryzyka utworzenia się ropnia należy cukrzyca, niewydolność nerek, supresja układu odpornościowego, dożylne przyjmowanie narkotyków i nadużywanie alkoholu. Wcześniejsze interwencje chirurgiczne również są czynnikiem ryzyka.

Krwiaki (krwawienia) nadtwardówkowe mogą być skutkiem uszkodzenia urazowego lub utworzyć się spontanicznie u pacjentów, którzy mają problemy z krzepliwością krwi lub przyjmują długoterminowo leki przeciwzakrzepowe.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019