EUROSPINE Patient Line

Member Login

Uraz rdzenia kręgowego — Diagnoza

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Główne objawy kliniczne ucisku na rdzeń kręgowy to paraliż (trwałe osłabienie) kończyn górnych i/lub dolnych, utrata czucia poniżej miejsca urazu, utrata kontroli nad mięśniami pęcherza moczowego i/lub zwieraczami odbytu, problemy z oddychaniem, niskie ciśnienie krwi i skurcze mięśni.

Diagnostyka

Ciężkość urazu oceniana jest jako pełny lub niepełny paraliż.

Najlepszymi radiologicznymi narzędziami diagnostycznymi jest tomografia komputerowa (TK)
i rezonans magnetyczny (RM). TK umożliwia wykrycie złamań kręgosłupa, a RM pozwala na zaobserwowanie urazów tkanek miękkich, w tym przerwania więzadeł, przemieszczenia dysku, uszkodzenia tkanki i krwawienia w obrębie rdzenia kręgowego. W przypadku guzów i ropni konieczne jest badanie obrazowe ze środkiem kontrastowym całego kręgosłupa. Mogą zostać też wykonane zdjęcia RTG.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019