EUROSPINE Patient Line

Member Login

Uraz rdzenia kręgowego — Leczenie

Pourazowy ucisk rdzenia kręgowego:
Leczeniem podstawowym jest zabieg chirurgiczny wykonywany w ciągu 24 godzin od urazu, o ile jest to bezpieczne. Obejmuje on usunięcie źródła ucisku na rdzeń kręgowy, korektę ustawienia kości, stabilizację kręgosłupa za pomocą śrub, prętów lub blaszek oraz zespolenie kości kręgów
w celu zapewnienia długotrwałej stabilności. Stabilność umożliwia z kolei szybsze zrastanie się kości
i bezpieczniejszą rehabilitację pozabiegową. Oprócz zabiegu chirurgicznego może być też konieczne podawanie leków podnoszących ciśnienie krwi.

Guzy nowotworowe kręgosłupa:
Obecnie leczenie standardowe obejmuje radioterapię poprzedzoną zabiegiem chirurgicznym. Operacja polega na usunięciu guza i zastosowaniu w razie konieczności technik zespolenia
(w zależności od stabilności kręgosłupa). Badania wykazują, że zapewnia to skuteczniejsze złagodzenie ostrych objawów. Po wygojeniu się ran pozabiegowych pacjent zostaje poddany radioterapii, która służy spowolnieniu rozwoju nowotworu. Wykazano ponadto, że terapia steroidami umożliwia złagodzenie objawów ze strony układu nerwowego.

Ropnie rdzenia kręgowego i krwiaki nadtwardówkowe:
W celu usunięcia ropnia lub krwiaka konieczna jest operacja. Po każdej takiej operacji stosowana jest antybiotykoterapia.

Rokowania i rehabilitacja

To, czy pacjent wróci do zdrowia po urazie skutkującym uciskiem rdzenia kręgowego, zależy od ciężkości tego urazu. Powikłania związane z sercem i oddychaniem również mają z reguły negatywny wpływ na pacjentów. Najlepsze rezultaty przynosi natychmiastowa operacja i jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji po zabiegu. W przypadku guzów nowotworowych wywołujących ucisk na rdzeń kręgowy możliwość powrotu do zdrowia zależy od typu raka.
U pacjentów z ropniem nadtwardówkowym zabieg dekompresyjny (usunięcie powodowanego przez infekcję źródła ucisku na rdzeń kręgowy) przynosi najlepsze rezultaty, jeżeli zostanie wykonany przed wystąpieniem ciężkiego osłabienia.

Prowadzone obecnie badania koncentrują się na protezach nerwów i terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Te metody mają jednak charakter eksperymentalny. Ważną rolę odgrywają specjalistyczne centra rehabilitacyjne, które prowadzą fizjoterapię i terapię zajęciową. Uraz rdzenia kręgowego może mieć też druzgocące skutki psychologiczne i psychospołeczne. Zazwyczaj konieczna jest terapia psychologiczna
i psychiatryczna. W przypadku pacjentów żyjących z urazem rdzenia kręgowego bardzo pomocne są grupy wsparcia.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019