EUROSPINE Patient Line

Member Login

Scoliose - Behandeling

Behandeling, prognose & bewijs/Weg naar herstel

Het kan simpel zijn om de behandeling te beoordelen, te evalueren en te bevestigen, als de kromming van de scoliose mild en niet-progressief is. Een kromming in de wervelkolom die ontstaat na achtjarige leeftijd, heeft geen invloed op de inwendige organen en beperkt de hart- en longfunctie niet. Deelname aan fitnessactiviteiten en sport hoeft helemaal niet te worden beperkt. Een kromming in de wervelkolom is geen 'zwakte' en moet niet worden gezien als een handicap.

Bij jonge mensen die nog steeds groeien, kan het gebruik van een wervelkolombrace de kans verminderen dat de kromming erger wordt. Nadat de groei van de wervelkolom voltooid is, is de klinische effectiviteit van een brace laag.

Spinale chirurgie is een zeer effectieve behandeling voor grotere krommingen, waarbij het belangrijkste voordeel is dat de lichaamsvorm verbeterd wordt en de wetenschap dat de curve na de operatie gestabiliseerd zal zijn. De specifieke operatie die uitgevoerd wordt voor de scoliosecorrectie, zal afhankelijk zijn van de grootte van de kromming en de chirurgische details van de kromming in de wervelkolom. De risico's van een operatie moeten zorgvuldig worden uitgelegd en worden afgewogen tegen de voordelen van chirurgie. Deze toestemmingsprocedure houdt in dat er een gezamenlijke beslissing genomen wordt door de arts, de patiënt en diens familie.
EUROSPINE is een genootschap van wervelkolomspecialisten uit verschillende disciplines met een grote kennis van wervelkolompathologieën. Alle bekende en aanvaarde behandelingstechnieken voor wervelkolompathologieën worden vertegenwoordigd door de leden van de vereniging. De vereniging kan echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de verstrekte informatie; de gebruiker en zijn/haar zorgverleners moeten de verantwoordelijkheid voor hun zorgmanagement behouden.
website by bestview gmbh
page last updated on 13.09.2018