EUROSPINE Patient Line

Member Login

Video

The Healthy Spine (video in english)

Video

What can you expect after surgery
and what can you do to make things easier for yourself?
(Video in english)
ağrı bölgenizin yerini belirleyin boyun ağrısı üst sırt ağrısı bel ağrısı siyatik
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
web sitesi en son şu tarihte güncellenmiştir 23.02.2022