EUROSPINE Patient Line

Member Login

Bel Ağrısı – Giriş

Nerededir?

Kaburgalarınız ile kalçanız arasındaki arka bölgede bulunan bel omurgasına Lomber omurga denir. Omur adı verilen ve her kemik arasında yastıklar bulunan 5 kemikten oluşur. Diskler olarak bilinen bu yastıklar, biz yürürken ya da koşarken, bir tampon gibi davranarak kemiklerin birbirine sürtünmemesini sağlar.

Lomber omurgayı yerinde tutan bağlar ve ayrıca tendonlarla tutturulmuş kaslar bulunur. Her omurun ortasından itibaren omurganın hem sağ hem de sol taraflarına sinirlerin dallanıp çıktığı omurilik bulunur.

Bel bölgesi veya lomber bölge, insan vücudu için bir dizi önemli işleve hizmet eder. Bu işlevler yapısal destek, hareket ve belirli vücut dokularının korunmasını içerir.

Ayaktayken, bel üst vücudun ağırlığını destekleme işlevi görür. Öne veya arkaya doğru büküldüğümüzde ya da belde dönme hareketi yaptığımızda, bel bölgesi de harekete dahil olur. Bu nedenle, kemik omurga, kaslar, tendonlar ve bağlar gibi, ağırlık taşımada önemli yapılardaki yaralanma, genellikle vücut ayakta dik durumdayken veya çeşitli hareketlerde kullanıldığında tespit edilebilir.

Nedir?

Bel ağrısı, en alt kaburgalar ile kalça kıvrımı arasında ortaya çıkan, birkaç gün veya birkaç hafta süren ağrıyı açıklamak için kullanılan geniş bir terimdir.

Sırt ağrısı değişkendir. Keskin veya bıçak tarzında bir ağrıolabilir. Künt, ağrılı olabilir ya da bir tür kramp gibi hissedebilir. Sahip olduğunuz ağrı tipi sırt ağrınızın altta yatan nedenine bağlı olacaktır. Sırt ağrısı bir semptomdur ve sırt ağrısının birçok nedeni olabilir.

Akut Bel Ağrısı

Tüm insanların yaklaşık % 80'i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşayacaktır. Akut sırt ağrılarının büyük bölümü, çoğu durumda sırtınızda basit incinme ve gerilmelerin bir sonucudur. İncinmelere bağların aşırı gerilmesi veya yırtılması neden olur ve gerilmeler de tendon veya kastaki yırtıklardır. Her ikisi bir şeyleri yanlış şekilde döndürme veya kaldırmayla, çok ağır bir şey kaldırmayla veya aşırı gerilmeyle oluşabilir. Bu tür hareketler, aynı zamanda,sırt kaslarında ağrılı olabilen spazmları da tetikleyebilir. Çoğu durumda, sırt ağrınız birkaç hafta içinde kendiliğinden ya da belirli kasları yeniden eğitmek için egzersizler ve fizik tedavi yoluyla iyileşir.

Kronik veya inatçı bel ağrısı

İnsanların büyük bölümü bir bel ağrısı epizodundan hızla iyileşir, ancak bazı insanlar aylar ya da yıllar sonra bile ağrı yaşamaya devam ederler. Araştırmalar, bu vakaların çoğunda sırtta yeni bir yaralanma olmadığını göstermektedir. Kronik ağrılı kişiler genellikle iş, aile ve sosyal aktivitelerle zorlukla başa çıkmaktadır ve kronik bel ağrısının dünya çapında maluliyetin önemli bir nedeni olduğu düşünülmektedir. Bu, tedavi bölümünde göreceğiniz gibi, hastaların ağrılarını yönetmeyi öğrenemeyeceği anlamına gelmez.

Sırt ağrısının erken dönemlerindeki belirli faktörlerin, ağrının kalıcı hale gelmesi ihtimalinin artması ile ilişkili olduğu bilinmektedir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 12.12.2018