EUROSPINE Patient Line

Member Login

Haber Mesajları

30 November 2018

Her hastanın ameliyattan önce bilmesi gerekenler

Yazan: Derek T. Cawley

EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube channel
website by bestview gmbh
page last updated on 30.11.2018