EUROSPINE Patient Line

Member Login

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

tüm spinal bakım hususlarında Avrupa’da primer ve tercih edilen partner ve itici güç olmaktır.

Misyonumuz

  • hasta bakımını ve spinal bozuklukların önlenmesini en iyi hale getirmek
  • omurgayla ilgili ömür boyu öğrenme ve araştırmada “en iyi uygulamayı” sağlamak ve desteklemek
  • farklı disiplinler, kültürler ve ülkelerden omurgayla ilgili tüm Avrupalı tüm tarafları bir araya getirmek

Tarihçe

Kurulma Tarihi:26 Haziran 1998, Innsbruck, Avusturya
önceden:Avrupa Omurga Topluluğu (ESS)
Avrupa Spinal Deformite Topluluğu (ESDS)
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.

area navigation

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube channel
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 30.11.2018