EUROSPINE Patient Line

Member Login

EUROSPINE, Avrupa Omurga Topluluğu

Avrupa çapına yayılan bir kuruluş olan EUROSPINE, bu araştırma alanındaki fikirlerin ve bilginin paylaşımını artırmayı, omurga hastalıkları ve ilgili sorunların önlenmesi ve tedavisini ve bu alanda daha da fazla gelişme sağlamak için Avrupa ülkelerinde verilen çabaları koordine etmeyi amaçlamaktadır.

Patient Line, EUROPSPINE’ın parçası olup, amacı hastalara güncel bilgiler sağlamaktır. Klinisyenler ve araştırmacılar dahil farklı disiplinlerden oluşan bir uzman komitesi tarafından yönetilir ve düzenlenir ve bilgiler en güncel kanıtlara dayalıdır.

Patient Line Committee

Chair:Philip J. Sell
Editor:Katelijne Vercaeren
Member:Federico Balagué
Member:Derek Cawley
Member:Ivan Domazet
Member:Peter Ferlic
Member:Erland Hermansen
Member:Eva Rasmussen-Barr
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.

area navigation

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube channel
website by bestview gmbh
page last updated on 14.11.2019