EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinal Stenoz - Tanı

Çoğu doktor, aşağıdakileri içeren bir kombinasyon kullanır:

Öykü Alma

Doktor, hastadan yaşadığı semptomları ve semptomların zamanla nasıl değiştiğini tanımlamasını isteyerek başlayacaktır. Doktor ayrıca hastanın hangi ilaçları denediği dahil olmak üzere bu semptomları nasıl tedavi ettiğini bilmek isteyecektir.

Fizik Muayene

Doktor daha sonra omurgadaki hareket kısıtlamalarını, denge sorunlarını ve ağrı belirtilerini kontrol ederek hastayı muayene edecektir. Doktor ayrıca kol veya bacak refleksleri, kas zayıflığı, dokunma kaybı veya omurilik tutulumunu düşündürecek anormal refleksleri de araştıracaktır.

Testler

Doktor, hastayı muayene ettikten sonra, vücudun içine bakmak için çeşitli testler kullanabilir. Bu testlere örnek olarak şunlar verilebilir:
  • MR (manyetik rezonans görüntüleme) - en az invaziv olandır.
  • BT Taraması (Bilgisayarlı aksiyal tomografi) - bu test kemiği, sinir dokusundan daha iyi gösterir.
  • Miyelogram - Omurgaya bir sıvı boya enjekte edilir, ancak bu test günümüzde sıklıkla kullanılmamaktadır.
  • Röntgen - bu testler omurların yapısını ve eklemlerin ana hatlarını gösterebilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018