EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinal Stenoz - Tedavi

Tedavi seçeneklerinin yelpazesi ve her birinin risk ve faydaları doktorunuzla konuşulmalıdır. Bu, riskler ve faydalar üzerinde etkisi olabilecek diğer sağlık sorunlarını dikkate alacaktır.

Hareketlilik genellikle omurga için iyidir. Öne eğilme sıklıkla bazı semptomları hafifletir. Bir Süpermarket arabası itmek sadece ayakta durmaktan daha kolay olabilir. Bir egzersiz bisikleti, formda kalmaya ve kilo alma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı hastalar her araziye uygun yürüme desteklerini hareketlilik ve bağımsızlık yönünden faydalı bulmaktadır.

Cerrahi dışı tedavi

İlaçlar

Tek başına ya da kombinasyon halinde ağrı için yardımcı olan üç ana grup şunlardır:
  • Non-Steroid Anti-inflamatuvar İlaçlar (N.S.A.I.D)
  • Nöropatik ağrı ilaçları
  • Basit analjezikler
Bazı ilaçların zarar verme riski yüksektir ve tavsiye edilmez, bunlar güçlü opiat ağrı kesici ve diazepam tipi ilaçları içerir.

Egzersiz tedavisi

Spinal stenoz için spesifik bir egzersiz tedavisi yoktur. Ancak, kendinizi formda tutmak ve olabildiğince aktif kalmak önemlidir. Hoşunuza giden ve size fazla rahatsızlık vermeyen tüm egzersizler sizin için iyidir. Bisiklete binmek (örneğin bir egzersiz bisikleti üzerinde) çok faydalı olabilir çünkü bisiklet üzerindeki esneme pozisyonu bacak semptomlarının bir kısmını hafifletebilir ve genellikle spinal stenozda iyi tolere edilen bir egzersizdir.

Enjeksiyonlar

Bunlar bacaktan aşağıya yayılan ağrıya yardımcı olabilir. Sırt ağrısı için yararlı görünmemektedirler.

Cerrahi tedavi

Cerrahi tedaviye doktorunuzla görüşerek ortak karar vermelisiniz. Bu, genellikle bir “yaşam kalitesi” kararıdır ve nadiren acil tedavi gerekir.

En yaygın ameliyat basit bir dekompresyondur. Bu ameliyat, omurilik veya sinirler üzerindeki basıncı hafifletmek için spinal kanalı genişletmek için bazı kemiklerin çıkarılmasını içerecektir. Gerekirse, sinirlerin dekompresyonu (basının giderilmesi) için, operasyonun bir parçası olarak bir füzyon yapılabilir. Bu, omurgayı stabilize etmek için bir kemik grefti ve metal vidalar ve çubukları içerebilir.

Ameliyat sonuçları iyidir, birçok hastada yürüme mesafesinde ve bacak ağrısında yararlı gelişmeler görülür. Spinal cerrahinin bazı riskleri vardır. Hastalara tüm tedavi seçeneklerini doktorlarıyla konuşmaları önerilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018