EUROSPINE Patient Line

Member Login

Disk Hernisi - Giriş

Omurga, kemiklerden (omurlar) oluşur, her biri intervertebral disk adı verilen güçlü bir şok emici yastık ile ayrılır.

7 servikal (boyun) omur, 12 torasik (göğüs) omur, 5 lomber (bel) omur, 5 sakral omur ve bir koksiks vardır. Disk herniasyonları servikal, torasik ve lomber seviyelerde görünebilir; lomber ve servikal omurgalar en çok etkilenenlerdir.

İntervertebral disk, merkezinde çok dirençli bir fibröz halka ile çevrili yumuşak jöle benzeri bir malzemeden oluşur. Bu jöleye nükleus pulposus adı verilir ve sağlıklı olduğunda genellikle yumuşaktır. Yaşlanma ile çekirdek susuz kalmaya başlar ve kurur. Aynı zamanda, çekirdeğin bir parçasının kaçabileceği fibröz halkanın arka kısmında çatlaklar olabilir.

Kimlerde, ne zaman ve neden olur?

Disk dejenerasyonu, intervertebral disklerin doğal yaşlanmasından kaynaklanır. Bu 'normal' bir süreçtir.

Bazen 'kaymış disk' olarak adlandırılabilen disk herniasyonuna şunlar neden olabilir:
  • genetik
  • fiziksel faktörler
Disk herniasyonu sonucu bacakta sinir ağrısı (siyatik) olması için bir kişinin ortalama yaşı 35 ila 45 yaş arasındadır. Yaşlı insanlarda daha az yaygın olduğu görülmektedir.

Sedanter meslekler, çok fazla fiziksel aktivite gerektiren işlerden daha riskli görünmektedir. Sigara kullanımı, morbid obezite ve formda olmamak, disk herniasyonuna katkıda bulunan faktörler olarak görünmektedir.

Bazı çalışmalar, ortalama popülasyonun %50'den fazlasının semptomatik olmayan fıtıklaşmış bir diske sahip olduğunu göstermektedir. Disk herniasyonunun semptomatik hale gelmesinin nedenleri çoğu durumda iyi bilinmemektedir.
Konservatif tedavi genellikle fıtıklaşmış bir diskin semptomlarının iyileşmesi ile sonuçlanır ve fıtıklaşma sıklıkla geri emilir.

Disk herniasyonu nedeniyle kol veya bacak ağrısından muzdarip kişilerin sadece küçük bir kısmı (% 5'ten az) muhtemelen cerrahi tedaviye ihtiyaç duyacaktır.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018