EUROSPINE Patient Line

Member Login

Disk Herniasyonu - Tanı

Tipik olarak, bir disk herniasyonu, yakındaki sinir kökünün kimyasal ve mekanik irritasyonunu artırır. Bu, disk herniasyonundan tam olarak etkilenen sinire bağlı olarak, bel fıtığı durumunda, uyluğun ön tarafında yayılan ağrı ya da kalçada ağrı ve bacağın arka tarafında ayağa kadar ağrı (siyatik) şeklinde kendini gösterebilir.

Boyun herniasyonu durumunda, ağrı kol boyunca yayılacaktır.
Herhangi bir bağırsak veya mesane kontrolü kaybı belirtisi şiddetli kabul edilir ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Doktor, ağrının disk herniasyonu ile provoke olup olmadığını belirleyecek olan bazı muayeneler gerçekleştirecektir:
  • MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
  • EMG (Elektromiyogram)
  • Sinir İletim Çalışmaları zaman zaman yapılabilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018