EUROSPINE Patient Line

Member Login

Disk Herniasyonu - Tedavi

Ameliyatsız

1. Primer tedavi iyi ağrı kontrolü ve anti-enflamatuar ilaçların kullanımıdır, bu durumun muhtemelen kendiliğinden çözüleceğine dair güvence verilir ve mümkün olan en kısa sürede normal aktivitelere dönülmesi teşvik edilir. Bazı doktorlar fizyoterapi ve / veya manipülasyon terapisi önermektedir, ancak bu tedavinin yararlı olduğu kesin değildir.

2. Fıtıktan etkilenen sinirin tedavi edilmesi için radyofrekans denervasyonu olarak bilinen bir tedavi önerilebilir.

Ameliyat

Semptomlar devam ederse ve hasta için kabul edilemez ise ve nadiren, disk herniasyonunun şiddetli ağrı ve rahatsızlığa neden olacak şekilde sinir köklerine bası ve irritasyonu provoke etmesi durumlarında ameliyat gereklidir.

Ameliyatta genellikle boynun ön kısmında (servikal herniasyon için) veya sırtta (lomber herniasyon için) bir kesi yapılır ve herniye olan disk, sinir üzerindeki basıyı serbest bırakmak için çıkarılır.

Hastalar ameliyattan sonra mümkün olan en kısa sürede kalkmaya ve yürümeye teşvik edilir. Hastanede kalma süresi, tesise ve tedavinin yapıldığı ülkeye bağlıdır. Hastaların, doktorlarının tavsiyelerine göre normal günlük aktivitelerine devam etmeleri de önerilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018