EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinal Stenoz - Semptomlar

Spinal kanalın kendisinin daralması genellikle spinal stenoz semptomlarına neden olmaz. Sinirlerin inflamasyonu basınç artışına yol açacak düzeye geldiğinde hastalar sorun yaşamaya başlarlar.

Lomber spinal stenozu olan hastalar bacaklarda, baldırlarda veya kalçalarda ağrı, halsizlik veya hissizlik yaşayabilir. Lomber omurgada, semptomlar genellikle kısa mesafeler yürürken artar ve hasta otururken, öne doğru eğilirken veya yatarken azalır.

Bazı hastalarda ağrı, bacaklarda başlar ve kalçalara doğru yukarı doğru hareket ederken, diğer hastalarda ağrı, vücutta daha yüksek konumda başlar ve aşağı doğru hareket eder. Ağrı siyatik gibi yayılabilir ya da kramp ağrısı olabilir. Şiddetli vakalarda ağrı sürekli olabilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018