EUROSPINE Patient Line

Member Login

Bel Ağrısı - Tanı

Akut Bel Ağrısı Tanısı:

Ciddi bir hastalığın klinik bulguları olmadan, bir tarama veya röntgen gibi tanısal görüntülemeler veya laboratuvar testleri genellikle gerekli değildir. Bir incinme veya gerilme dışında herhangi bir altta yatan sebebi dışlamak için hastanın öyküsü dikkatle alınacaktır.

Gerekirse yapılabilecek ilave testler şunlar olabilir:

  • BT tarama
  • MR
  • Röntgenler – öne ve arkaya eğilme.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 12.12.2018