EUROSPINE Patient Line

Member Login

Servikal Stenoz – Giriş

Servikal Stenoz

Boyunda, servikal omurlar olarak bilinen 7 kemik vardır, her bir omurga arasında yastıklar (diskler olarak adlandırılır) bulunur. Servikal omurgada ortaya çıkabilecek problemlerden biri Servikal Stenoz veya Dejeneratif Servikal Miyelopati ‘dir (DCM). Miyelopati, omuriliğin sıkıştırıldığı anlamına gelir. Bu durum spinal kanalın diskler ve kemiklerdeki (stenoz) dejenerasyon nedeniyle kısıtlandığı ve kordun daha da darlaştığı durumlarda ortaya çıkabilir.

Kimler / ne zaman / neden bu rahatsızlığa yakalanır?

Omurilik stenozu (anormal daralma) esas olarak yaşlıları etkiler ve vertebral kolonun hareketli segmentlerini etkileyen sürekli, çok yavaş artan dejeneratif değişikliklerden kaynaklanır. Omurlar arası diskler (omuriliğin ön tarafında) daha az esnektir ve omurga arasındaki küçük eklemler (omuriliğin arka tarafında) daha az hareketlidir. Vertebral kolonun bu 2 esnek bileşeni, bu değişikliklere rağmen işlevlerini yerine getirmeye çalışır. Bu iş yükünü telafi etmek için omurganın hem ön hem de arkasındaki bağlar kalınlaşır. Bu bağlar daha da kalınlaştıkça, omurilikte öne ve arkaya ne kadar fazla basınç uygularlar. Bu basınç, bu bölgedeki kan akışında azalmaya ve sonuç olarak omurilik fonksiyonunun bozulmasına yol açar.

Omurilik daralmasına yol açabilen diğer daha az yaygın nedenler şunlardır: kırıklar, tümörler, enfeksiyonlar ve konjenital anomaliler.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018