EUROSPINE Patient Line

Member Login

Servikal Stenoz - Tanı

Omurilik disfonksiyonu olan hastalar temel olarak kademeli bir şekilde ilerleyen koordinasyon kaybından şikayetçidir; yani yürürken ve ellerini de kullanarak. Örneğin, düz bir çizgide yürüyemediklerini veya gömleklerinin düğmelerini ilikleyemediklerini gözlemlerler. Diğer semptomlar arasında: bacaklarda ağır bir his ve kollarda ve ellerde şiddetli ağrılar. Bu semptomlar ayrıca boyunda lokal ağrı ve boyun kaslarının spazmı da olabilir.

Doktor hastalığın öyküsünü not eder ve daha sonra kol ve bacaklarda zayıflık ve refleksler ve herhangi bir duyum değişikliği olup olmadığını anlamak için muayene eder.

Tanı düz X-ışınları ve servikal omurganın bir taraması (MRI olarak adlandırılır) yapılarak doğrulanacaktır. MRI, spinal kanalın ne kadar daraltıldığını ve omuriliği ne kadar etkilediğini tam olarak gösterecektir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018