EUROSPINE Patient Line

Member Login

Servikal Stenoz - Tedavi

Bu rahatsızlığın tedavisi hastalığın derecesine bağlıdır. Başlangıçta hafif daralma ve tolere edilebilen semptomlar ile doktor ağrı terapisi, fizik tedavi (örn. sıcak uygulamalar) ve geçici dış destek ile başlayabilir.

Söz konusu rahatsızlık zaten oldukça gelişmişse, en iyi tedavi ameliyattır.

Ameliyat ya ön veya arka boyundan ya da her iki taraftan da yapılır. Hangi yaklaşımın doğru olduğuna, omuriliğin ön kısmındaki diskler veya arkadaki eklemler olsun, omurun ana konumu nerede ve ne kadar omurun etkilendiğine bağlı olarak karar verilir. Ancak bu çok büyük bir fark yaratmaz; Ameliyatın ana amacı omurilik için daha fazla alan sağlamak ve servikal omurgayı da stabilize etmektir. Ameliyattan sonra, 1 ila 3 aylık bir boyun tasması takılması gerekebilir. Daha sonra, omurilik daha az ağrı ile korunmalıdır, fakat aynı zamanda servikal omurganın hafif bir hareket kısıtlaması ile de korunması gerekecektir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018