EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinal Enfeksiyon - Giriş

Omurga, kemik yapılardan oluşur, bunların arasında ve önünde yastıklar (intervertebral diskler) ve arkasında ligamanlar ve eklemler (faset eklemler) bulunur. Vücudun diğer kemik ve yumuşak doku yapılarında olduğu gibi, spinal yapılar da farklı bakterilerle ve farklı enfeksiyon yollarıyla enfekte olabilir.

Kimlerde, Ne zaman ve Neden Olur?

Spinal enfeksiyonlar primer (kan temini yoluyla spontane) veya invaziv bir müdahaleye sekonder olabilir. Spontane spinal enfeksiyonlar genellikle yaşlılarda veya düşük bir bağışıklık sistemi olan kişilerde görülürken, sekonder enfeksiyon omurgaya invaziv bir müdahale geçiren herhangi birinde ortaya çıkabilir. Bu sadece bir enjeksiyondan çok büyük operasyonlara kadar uzanır.

Genellikle bu durum invazyon yapan bakteriler hastanın bağışıklık sistemini yendiğinde ortaya çıkar. Bu durum ayrıca, yaşlılıkta ve AIDS gibi düşük bağışıklık hastalıklarında, kemoterapi tedavisi sırasında veya sonrasında ve uzun süre kortizon tedavisi veya diyabet öyküsü olan hastalarda nispeten daha yaygın olmasının sebebini de açıklamaktadır. Diğer bir risk faktörü ise, omurgada herhangi bir infiltrasyon veya ameliyat öncesi cildin yetersiz dezenfeksiyonudır.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018