EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinal Enfeksiyon - Tedavi

Durumun tedavisi, hastalığın derecesine ve herhangi bir sinir bozukluğunun ilerlemesine bağlıdır. Başlangıçta, hafif ve tolere edilebilen belirtiler olduğunda, doktor birkaç hafta boyunca ağrı tedavisi, antibiyotik ve geçici dış destekle, bazen de yatak istirahati ile başlayabilir. Bu tedavi başarısız olursa ameliyatla tedavi etmek gerekebilir.

Ameliyat, önden veya arkadan veya her iki taraftan da yapılır. Yaklaşım seçimi, kaç omurun etkilendiğine ve daralmanın ana lokasyonunun yanı sıra segmentin stabilitesine bağlıdır. Ameliyatın temel amacı enfeksiyonun ortadan kaldırılması, omurilik için daha fazla alanın sağlanması ve vidaların ve metal çubukların kullanılmasıyla omurganın stabilize edilmesidir. Ameliyattan sonra 6 aya kadar antibiyotik gerekebilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018