EUROSPINE Patient Line

Member Login

Whiplash (Boyun İncinmesi) - Giriş

Whiplash (boyun incinmesi) nedir?

Whiplash başın çok fazla öne, arkaya veya yan taraflara hareket etmesine neden olan bir olayın ardından boyundaki ağrıyı tarif eden bir terimdir. Bu durum genellikle ağrı, tutukluk ve diğer semptomlara yol açar.

Kimlerde olur ve Ne zaman olur ve Neler sebep olur?

  • Araba ve motosiklet kazaları whiplash yaralanmalarının bildirilen ana sebebidir.
  • Whiplash sırasında baş ve boyun hızla ve sert şekilde hareket eder ve bu bazı tendonların, ligamanların ve kasların gerilip incinmesine neden olabilir. Genellikle kısa sürede, uzun dönem sonuçları olmaksızın iyileşir.
  • Daha fazla güç uygulanırsa, bazı eklemler ve diskler zarar görebilir veya irrite olabilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018