EUROSPINE Patient Line

Member Login

Osteoporoz- Giriş

Osteoporoz, kemik yoğunluğunu ve kalitesini azaltan bir hastalıktır. Yoğunluk, kemik kütlesi (kemik mineral yoğunluğu) anlamına gelir ve kalite, kemik lifleri anlamına gelir. Osteoporoz ile kemikler güçlerini kaybeder, daha gözenekli ve kırılgan hale gelir ve kırılma riski artar. Osteoporoz sessiz ve progresif olarak, sıklıkla ilk kırık oluşana kadar herhangi bir semptom veya ağrı olmadan ortaya çıkar.

Genel bir hastalıktır, bu yüzden vücuttaki her kemiği etkileyebilir. Bununla birlikte, el bileği kemikleri, üst bacak kemikleri ve omurga kemikleri gibi bazı kemikler, anatomik yapıları ve daha ağır yüklere mekanik maruziyetleri nedeniyle semptom geliştirmeye veya kırılmaya daha eğilimlidirler.
Mekanik güç kaybı, omurgada herhangi bir yaralanma olmaksızın meydana gelen kırıklara neden olabilir. Kadınların neredeyse yarısının ve erkeklerin üçte birinin yaşamları boyunca en az bir osteoporotik omurga kemiği (vertebral) kırığı yaşadığı tahmin edilmektedir.

Osteoporoza bağlı vertebra kırıkları ani bir ağrı başlangıcına neden olabilir. Hasta ani keskin bir ağrı hisseder (sıklıkla sırttaki “çatlak” ile ilişkili). Genellikle aktiviteler sırasında daha kötüleşir ve istirahatle azalır. Bir röntgen veya manyetik rezonans taraması (MR) kırık bir vertebra olup olmadığını doğrulayabilir. Vertebral kırıklar, boy kaybı, yoğun sırt ağrısı ve deformite (bazen Dowager kamburu olarak adlandırılır) dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabilir. Genellikle kırık iyileştikçe 3-12 hafta içinde ağrı düzelir ve olumsuz etkilere yol açmaz. Bazen kırık iyileşmesi yavaş olur ve sürekli ağrı ve azalmış fiziksel aktivite, olumsuz özgüven gibi ikincil etkiler ortaya çıkarır.
Bazen, özellikle çok sayıda kırık olduğunda, bu, deformitelere ve omurganın dengesinin kaybolmasına neden olabilir.

Omurganın kendiliğinden iyileşme kabiliyeti nedeniyle, “sessiz” kırıklar nadir değildir: bir sırt ağrısı döneminden sonra, hasta zamanla iyileşir ve epizodu unutur. Daha sonraki bir tarihte başka nedenlerle çekilen röntgenler, artık semptomsuz olan kırık bölgesini ortaya çıkarabilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018