EUROSPINE Patient Line

Member Login

Osteoporoz - Tanı

Yaşlı kişilerdeki tüm vertebra kırıkları osteoporozdan kaynaklanmaz. Bu nedenle osteoporozun tedaviye başlamadan önce kanıtlanması gerekir.

Omurga, el bileği veya kalça kırığı öyküsü osteoporozu düşündürür. Osteoporoz için en güvenilir test DEXA'dır (Dual-Enerji X-ray Absorpsiyometresi). Bu muayene ile sadece osteoporozun doğrulanması değil aynı zamanda osteoporoz derecesinin belirlenmesi de mümkündür.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018