EUROSPINE Patient Line

Member Login

Osteoporoz- Tedavi

Ameliyatsız tedavi

Ameliyatsız tedavi, kemiğin metabolizmasını değiştirerek osteoporozun ilerlemesini yavaşlatmayı ve engellemeyi amaçlamaktadır. Sağlıklı bir diyet ve egzersiz ile sağlıklı bir yaşam tarzı, tedavide önemli adımlardır. Düşmelerin önlenmesi, baston veya koltuk değneği gibi “koruyucu” cihazların kullanımı yaşlı insanlar için faydalı olabilir.

Daha fazla kemik kütlesi (bifosfonatlar, hormonlar ve diğerleri) kaybını engelleyen veya yavaşlatan ve yeni kemik oluşumunu teşvik eden spesifik ilaçlar vardır. Genel olarak, kemik kalitesinin iyileşmesi için kalsiyum almak aylar ve yıllar sürebilir. Bu tedavi uzun bir süre devam etmeli ve hastalar düzenli olarak takip edilmelidir. Osteoporozun medikal tedavisinde kalsiyum ve D vitamini önemlidir.

Cerrahi tedavi

Tüm osteoporotik spinal kırıklarının sadece% 10'unun cerrahiye ihtiyacı olduğu tahmin edilmektedir. Cerrahi tedavinin ana hedefleri aşağıdaki noktalarda özetlenebilir:
1. Ağrıyı giderme
2. Kırık vertebra stabilizasyonu
3. Herhangi bir deformitenin azaltılması
4. Omurilikteki herhangi bir baskıyı kaldırmak
5. Omurganın düzeltilmesi

Stabilizasyon ve ağrının giderilmesi, kemiğin içine bir tür kemik ‘’ çimentosu ’yerleştirmek anlamına gelen Kifoplasti veya Vertebroplasti ile tedavi edilebilir. Omurga deformitesi varsa, bu bazen spinal enstrümantasyon kullanılarak daha büyük cerrahi prosedürler ile tamir edilebilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018