EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinal Tümörler – Giriş

Diğer vücut sistemlerine benzer olarak, omurga ve farklı yapıları tümörlere sahip olabilir. Tümör kelimesi Latince şişme anlamına gelen “tumor” den köken alır. Tümör iyi huylu veya kötü huylu olabilir.

İyi huylu tümörler genellikle zararsız, büyümeyen kitlelerdir ve hareket veya işlev kısıtlılığına yol açmıyor ve/veya çok fazla ağrıya neden olmuyorlarsa, sıklıkla tedavi gerektirmezler.

Kötü huylu tümörler genellikle, agresif, ağrılı ve çabuk büyüyen kitlelerdir ve sıklıkla akciğerler, karaciğer veya kemik gibi diğer organlarda daha fazla tümör hücresi görülmesiyle sonuçlanırlar. Bu sekonder tümörlere “metastaz” adı verilir ve genellikle kan dolaşımı yoluyla yayılırlar.

Kimlerde, Ne zaman ve Neden Olur?

Spinal tümörler genelde son derece nadir görülür. Tümör tipine göre, farklı yaş grupları etkilenebilir. Diğer kemik yapılarında olduğu gibi, vertebral sütun en yaygın olarak sekonder tümörler, yani metastaz ile ilişkilidir. Bu genellikle yaşlı hastalarda görülür, nadiren 55-60 yaş altındadır. Bu implantasyonları omurgaya gönderen yaygın primer tümörler meme, prostat ve böbrek kanserleridir.

Omurganın primer tümörleri genellikle ağrılıdır. Omurgada en sık tanı alan tümör multipl miyelom ‘dur. Bu, esas olarak bir kemik iliği kanseridir ve genellikle vertebral sütunu etkiler. Diğer primer tümörler omurganın sinir yapılarından kaynaklanabilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018