EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinal Tümörler – Tanı, Semptomlar ve Bulgular

Omurgadaki bir tümörün semptomları ilk olarak geceleri istirahat sırasında kötüleşen bel ağrısıdır. Bazı büyük tümörler, bir kol ya da bacağa yayılan ağrı ya da hatta ani felç gibi, akut ya da artan sinir ağrısı tipi semptomlar verebilir. Bilinen bir primer tümör varsa, doktor omurgada sekonder bir tümörden şüphelenebilir ve bir röntgen çekebilir. Bazı tümörler ani, şiddetli sırt ağrısı ile birlikte vertebra kırığına neden olurlar.

Tanı esas olarak omurganın manyetik bir taraması (MR olarak adlandırılır) ile konur MR, spinal kanalın ne kadar daraldığını ve omuriliği ne kadar etkilediğini tam olarak gösterecektir. Düz bir röntgen ve / veya BT taraması (bilgisayarlı tomografi), kemik yapısını ince ayrıntıları ile gösterecektir, bu tanıyı doğrulayabilir ve tedavi planlaması konusunda doktora yardımcı olur. Bazen spinal tümörlerin tanısı için biyopsi gereklidir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018