EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinal Tümörler- Tedavi

Spinal tümörlerin tedavisi tümörün tipine ve derecesine ve tabi ki hastanın semptomlarına bağlıdır. İyi huylu, ağrısız tümörler göz ardı edilebilir veya sadece takip edilebilir ve çok iyi prognoza sahip olabilirken, sekonder ve kötü huylu tümörler genellikle cerrahi müdahale gerektirir.

Ameliyat ya omurganın önünden ya da arkasından ya da her ikisinden yapılır. Ameliyatın temel amacı, tümörü çıkarmak, omurilik için daha fazla alan sağlamak ve herhangi bir çökmeyi önlemek için omurgayı stabilize etmektir. Bu, metal vidalar ve bir çubuk sistemi kullanılarak yapılabilir. Daha sonra düzenli takip şarttır.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018