EUROSPINE Patient Line

Member Login

Siyatik - Giriş

İnsan vücudundaki en büyük sinir olan siyatik sinir, alt bel bölgesinden, kaba etlerin altında ve kalça alanı boyunca her iki bacakta aşağıya doğru uzanır. Siyatik, siyatik sinirin, sol veya sağ bacakta hafif ila yoğun ağrı ve karıncalanma hissine yol açacak şekilde sıkıştırıldığı veya irrite olduğu anlamına gelir. Ağrı, hapşırma, öksürme veya uzun süre oturmakla kötüleşebilir. Siyatik bir spinal bozukluk belirtisidir ve kendi başına bir spinal bozukluk değildir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018