EUROSPINE Patient Line

Member Login

Skolyoz - Giriş

Skolyozun farklı tipleri ve sebepleri mevcuttur. Konjenital, sendromal, nöromusküler, dejeneratif ve idiyopatik. İdiyopatik skolyoz erken başlangıçlı olabilir, altı yaş veya daha öncesinde başlayabilir veya altı yaşından sonra, geç başlangıçlı olabilir.

Adolesan idiyopatik Skolyoz

Spinal sütunun üç boyutlu bir şekli vardır. Önden düz görünür, yan taraftan ise normal kıvrımlar vardır.

Skolyoz, omurganın anormal kıvrımlanması ve bükülmesidir.


Kimlerde ve Ne zaman olur/Sebebi nedir?

Adolesan idiyopatik skolyozu her genç insanda ortaya çıkabilir. Kızlarda, erkeklerden daha yaygındır. Sıklıkla ilk olarak ergenlik dönemindeki hızlı büyüme sırasında fark edilir. Skolyozun nedeni bilinmiyorsa “idiyopatik” olarak adlandırılır. Halihazırda, genetik bir bileşeni olduğuna dair bazı kanıtlar mevcuttur ve bazı vakalarda aile öyküsü vardır. Tek yumurta ikizlerinde genellikle aynı kıvrımlar bulunur.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018