EUROSPINE Patient Line

Member Login

Siyatik - Tanı

Kimlerde ve Neden Olur?

Disk dejenerasyonu omurgada kemikler arasındaki disklerin doğal yaşlanmasından kaynaklanır. Vakaların büyük çoğunluğunda siyatik, siyatik sinir üzerine basınç uygulayabilen fıtıklaşmış veya “kaymış” bir diskten kaynaklanır. Ayrıca, disk materyali sinir inflamasyonuna yol açabilecek asidik kimyasal tahriş edici madde içerir.

Daha az yaygın sebepler arasında, omurgadaki sinir pasajlarının daralması anlamına gelen spinal stenoz, spinal yaralanma veya enfeksiyon yer alır.

Doktorunuz tıbbi geçmişinizi gözden geçirecek, fizik muayene ve nörolojik muayene yapacak ve gerekirse, röntgen, BT taraması ve/veya MR çalışması yapacaktır. Ağrı dağılımı ve hissini tarif etmeniz için size bir ağrı şeması da verilebilir.

EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018