EUROSPINE Patient Line

Member Login

Skolyoz - Tedavi

Tedavi ve Prognoz ve Kanıt/İyileşmeye Giden Yol

Tedavi basitçe kıvrımın hafif olduğunu ve ilerleyici olmadığını değerlendirmek, incelemek ve sağlamak amaçlı olabilir. 8 yaşından sonra oluşan bir spinal kıvrım iç organları etkilemez ya da kalp ve akciğer işlevini kısıtlamaz. Bir omurgadaki kıvrım bir “zayıflık” değildir ve bir maluliyet olarak görülmemelidir.

Halen büyümesi devam eden gençlerde, spinal bir brace (destek) kıvrımın kötüleşmesi olasılığını azaltabilir. Spinal büyüme tamamlandıktan sonra, desteğin klinik etkililiği düşüktür.

Spinal cerrahi geniş kıvrımlar için çok etkili bir tedavidir, temel avantajı vücut şeklinde bir iyileşme sağlaması ve kıvrımın cerrahinin ardından stabilize olacağının bilinmesidir. Skolyoz düzeltmesine yönelik yapılan cerrahi kıvrımın büyüklüğüne spinal kıvrımın cerrahi detaylarına göre değişiklik gösterecektir. Cerrahinin riskleri dikkatle açıklanmalı ve cerrahinin yararları ile dengelenmelidir. Bu onam süreci doktor ve hasta ve aile arasında paylaşımlı karar verme sürecidir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018