EUROSPINE Patient Line

Member Login

Travma - Giriş

Spinal kırıklar veya vertebral kırıklar genellikle iki farklı hasta popülasyonunda ortaya çıkar. Çok az travma ile yaşlı osteoporotik kimsede görülebilirler veya araba kazası, yüksekten düşme, kayak kazası gibi daha majör bir travmanın ardından genç bir insanda görülebilirler.

Osteoporotik kırıklardan osteoporoz bölümünde bahsedilmiştir.

Omurga güçlü bir yapıdır ve ayakta durma pozisyonunun korunabilmesi için vücuda destek görevi görür. Omurga aynı zamanda vücudun alt ve üst bölgelerindeki sinirlerin bir koruyucusu olarak hizmet verir. Spinal omurların bir veya daha fazlasındaki spinal kırık dramatik bir olaydır. Normalde sağlıklı bir insanda, bir spinal kırık oluşması belirli düzeyde bir kuvvet gerektirir ve sıklıkla araba kazaları, düşmeler, temas sporları, kayak vs gibi majör travma olaylarında görülür. Spinal kırığı olan kimse genellikle kırığın bulunduğu alanda ciddi bir ağrı ile acil durumda hastaneye getirilir. Sıklıkla başka majör yaralanmalar da mevcuttur.

Vertebral kırıklar omurganın her bölgesinde gerçekleşebilir. En sık etkilenen bölgeler boynun alt kısmı (servikal omurga) ve alt bel bölgesidir (üst lomber omurga). Yine travmatik olayda yer alan kuvvet miktarına bağlı olarak, vertebralardaki hasar farklılık gösterir. Bir kişide omurlar ve omurilik ve sinirlerde kapsamlı hasar ile majör bir travma olabilirken, başka birinde omurlarda çok daha az hasar ile minör travma gerçekleşebilir. Neyse ki, paralizinin gerçekleşebileceği omurilik yaralanmaları nadiren görülür. Hem etkilenen kimse hem de sağlık personeli için ana odak noktalarından biri kırığın şiddetini değerlendirmektir. Bazı kırıklarda omuriliği korumak için acil cerrahi gerekirken, diğer stabil olmayan kırıklarda 1-3 gün içerisinde cerrahi gerekir. Bazı stabil kırıklarda herhangi bir cerrahi tedavi gerekmez.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 14.09.2018