EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spondilolistezis - Giriş

Spondilolistezis bir omurun diğerinin üzerine geçmesidir. Omurganın herhangi bir seviyesinde gerçekleşebilir fakat en yaygın olanı alt lomber omurga alanındadır. Herhangi bir belirti vermeden mevcut olabilir. Gerçekten de bu duruma sahip olan kimselerin %50 veya daha fazlası durumdan haberdar değildir. Yalnızca belirti veriyorsa tedavi gerektirir. Büyümekte olan bir çocukta saptanması durumunda, çocuğun tıbbi olarak büyüme döneminin sonuna dek gözlenmesi önemlidir.

Nedene bağlı olarak farklı spondilolistezis tipleri mevcuttur. En yaygın olanları şunlardır:
  • Konjenital spondilolistezis
  • Edinilmiş spondilolistezis

Öne doğru kayma düzeyi kayma “derecesini” belirler. Kayma miktarı “yüksek” seviyeli veya “düşük” seviyeli olarak derecelendirilebilir.
3-5 seviyeli yüksek seviyeli kayma, seviye bir veya ikiden çok daha az yaygındır.

Dejeneratif spondilolistezis spinal stenoz ile yakından ilişkilidir ve ayrıca tanımlanır (bağlantı).

Kimlerde görülür?

Popülasyonun %4-8’inde görülecektir. Bazen tıbbi görüntülemede kazara bir bulgu olarak saptanır. Bu rahatsızlığa sahip kişilerin yaklaşık yarısı bazen yayılan bacak ağrısı ile birlikte bel ağrısı yaşayacaktır. Sporcularda ve kadınlarda daha yaygın görülür. Bazen genç kişilerde bel ağrısının bir nedenidir.

Neler sebep olur?

Meydana geliş sıklığında cinsiyet ve etnik kökene bağlı olarak farklılıklar mevcuttur bu nedenle esasen genetik olduğu düşünülür.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 14.09.2018