EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spondilolistezis - Tanı

Bel ağrısı ve yayılan bacak ağrısı yaygın belirtilerdir.
  • Sert diz arkası kirişi (hamstring) kasları.
  • Vücut postürü değişmiş olabilir.
  • Skolyoz da mevcut olabilir.

Sıklıkla röntgen çekilecek ve genelde ayakta durur pozisyonda olacaktır. Bu kayma düzeyini “derecelendirmek” için yardımcı olmak ve hangi tip spondilolistezis mevcut olduğunu belirlemek içindir.

Gençlerde röntgenlerle radyasyon maruziyetinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Halihazırda tercih edilen araştırma yöntemi MR taramasıdır. Bu genellikle hasta yatar haldeyken yapılır bu nedenle bazen kayma daha az belirgindir.

Bazen bir uzman tarafından BT taraması istenebilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 14.09.2018