EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spondilolistezis - Tedavi

Bazen, herhangi bir belirti yoksa hiçbir tedaviye gerek duyulmaz.
Akut ağrı yatışırken, çapraz eğitim egzersizleriyle genel sağlık düzeyini korumak önemlidir.

Belirtilerin akut alevlenmeleri için ağrı kontrolü yapılması kişinin olabildiğince normal bir yaşam tarzını sürdürmesini mümkün kılar. Egzersizler ve egzersiz yapmak yardımcı olabilir.

Tedavi hususu yaşam kalitesi ve belirtilerle yaşayabilme yönünden hastanın kontrolünde olan bir durumdur.

Bazen enjeksiyon tedavileri belirtilerin nedeninin spondilolistezis olup olmadığını belirlemekte yardımcı olacaktır.

Spinal cerrahinin tedavide bir rolü olabilir ve genellikle kemik grefti ile bir füzyon oeprasyonunu içerir. Sinir ağrısı mevcutsa, aynı zamanda dekonpresyon yapılabilir. Gerçekleştirilen çok sayıda operasyon çeşidi vardır ve cerrahinin detaylarının klinisyeninizle görüşülmesi en iyi yoldur.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018