EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spondilolizis - Tanı

Genç kimselerde mümkün olduğunda röntgenlerle radyasyon maruziyetinden kaçınılmalıdır. Halihazırda tercih edilen araştırma yöntemi MR taramasıdır.

Popülasyonun %3 ila %6’sında mevcuttur ve sıklıkla şans eseri fark edilir ve genelde bel ağrısına neden olmaz.

Uzman röntgen filmleri bazen tanıdan daha fazla emin olmak için gerekecektir. İyileşmeyi ve cerrahi tedavi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için bazen bir uzman tarafından BT taraması istenecektir. SPECT taramaları gibi uzman taramaları da bazen değerlendirme için yararlı olabilir.

Çok az sayıda hastada stres kırığı için cerrahi gerekir, çoğu kendi kendine iyileşir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018