EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spondilolizis - Tedavi

Bazen, hiç belirti yoksa herhangi bir tedavi gerekmez.
Omurgayı germekten kaçınmak işe yarayabilir ve bazen belirli bir spor dalına ara verip istirahat dönemi geçirmek kırığın iyileşmesine olanak sağlayacaktır. Stres kırığı iyileştikten sonra genellikle spora geri dönülebilir.

Stres kırığı iyileşirken çapraz eğitim egzersizleriyle genel sağlık düzeyini korumak önemlidir.

Stres kırıklarının %98’inin zamanla iyileşeceği söylenir. İyileşmeseler bile, ağrılı olmadıkları sürece herhangi bir tedavi gerekmez.
Ağrısız bir sponsilolizis omurganın güçsüzlüğü değildir ve etki sporlarına, fitness ve normal aktivitelere geri dönmeyi engellememelidir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018