EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spondilolizis - Giriş

Spondilolizis gençlerde bel ağrısının bir sebebidir. Bir stres kırığıdır ve birçok spor stres kırığı gibi belirti kalmayacak şekilde iyileşir.

Kimlerde görülür?

Spondilolizis tanısı sürekli olarak zorlayıcı bir sporun ardından oluşan bel ağrısında akla gelmelidir. Genç jimnastikçiler ve “atma” sporlarıyla uğraşan genç atletler en sık etkilenen kişilerdir. Pozitif tarafı, elit sporcularda daha yaygın olmasıdır.

Neler sebep olur?

Spinal kemiğin arkasının veya nöral yayın bir parçası olan, “Pars interarticularis” bölgesinde oluşan bir stres kırığıdır. Ciddi bir yapısal kırık değildir bu nedenle normal aktiviteler sürdürülebilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018