EUROSPINE Patient Line

Member Login

Travma - Tedavi

Cerrahi gerekirse, temel odak noktası, kırığın ilerlemesini ve omurilikte veya omurganın normal postüründe ilave hasara yol açmasını önlemektir. Omurga kırıkları omurganın kavislenmesinde artışa (kifoz) yol açabilir ve postür değişikliklerinden dolayı ağrı ve işlev bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle, cerrahi tedavi sıklıkla etkilenen omurların üzerine ve altına vidaların ve çubukların koyulmasıyla sabitleme yapılmasıdır, böylece postürdeki deforme edici değişikliklerin ilerlemesinin önüne geçilir. Cerrahi tedavi endike değilse, genellikle bir korse veya destek uygulanır. Korse kısmen ağrıyı azaltmak için işe yarar veya kırık iyileştikçe postür değişikliklerinin seviyesi azalabilir.

Başlangıçta bir spinal kırık yüksek oranda ağrı ile ilişkilendirilir fakat bu akut ağrı genellikle 4-8 hafta içerisinde azalır. Cerrahi tedavi veya bir korse ile tedaviye rağmen bazı kişiler, spinal kırığın ardından devam eden ağrı ve postür değişiklikleri yaşayabilirler (artmış kifoz) ve bu durumu doktorları ve fizyoterapistleri ile görüşmeleri önerilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 14.09.2018