EUROSPINE Patient Line

Member Login

Omurilik Yaralanması - Tanı

Bulgu ve Belirtiler

Omurilik basısının ana klinik bulguları kollarda ve/veya bacaklarda paralizi, yaralanma bölgesinin altında his kaybı, mesane ve/veya barsak kontrolünün kaybı, spinal şok, lokalize ağrı, nefes alma sorunları/solunum yetmezliği, düşük kan basıncı ve kas spazmlarıdır

Tanı

Yaralanmanın şiddeti tam (komplet) veya tam olmayan (inkomplet) paralizi olarak değerlendirilebilir.

BT ve MR taramaları en iyi radyolojik değerlendirme araçlarıdır. BT omurganın kırıklarını saptamaya yardımcı olacaktır, bir MR ligament yırtığını, disk yerinden çıkmasını, doku hasarını ve intraspinal hemorajiyi saptamaya yardımcı olacaktır. Tümörlerin ve apselerin olması durumunda, enjekte edilen bir boya ile tüm omuriliğin görüntülenmesi gereklidir. Röntgenler de kullanılabilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018