EUROSPINE Patient Line

Member Login

Omurilik Yaralanması - Tedavi

Travmatik spinal kompresyon:
24 saat içerisinde cerrahi, öncelikli tedavidir. Cerrahi, omuriliği dekompresyonun, yerinden oynamış kemiğin düzeltilmesini, omurganın vidalar, çubuklar veya plakalarla stabilizasyonunu ve intervertebral gövdelerin daha iyi uzun dönem stabiliteyi artırmak için füzyonunu içerir. Bunun karşılığında, daha iyi kemik iyileşmesi ve daha güvenli operasyon sonrası rehabilitasyona olanak sağlanır. Cerrahiye ilave olarak, kan basıncını artırmak için ilaçlar gerekebilir.

Spinal tümörler:
Radyoterapiyi takiben cerrahi halihazırda tedavi için altın standarttır. Cerrahi, sabitleme teknikleri ile veya bunlar olmaksızın tümörün çıkarılmasını içerir (spinal stabiliteye bağlı olarak). Çalışmalar bunun daha iyi bir akut semptom rahatlaması sağladığını göstermektedir. Radyoterapi tümör büyümesini azaltmak için postoperatif olarak yapılır ve steroid tedavisinin sinirle ilgili belirtilerde akut bir rahatlama sağladığı gösterilmiştir.

Spinal Apseler ve Epidural Hematomlar:
Cerrahinin apse veya hematomu uzaklaştırması gerekir. Antibiyotikler herhangi bir apse cerrahisinden sonra verilir.

Prognoz ve Rehabilitasyon

Omurilik dekompresyonunun ardından iyileşme sorunun ciddiyetine bağlıdır. Ayrıca, kalp ve solunum sorunları hastaları kötü yönde etkileme eğilimindedir. Acil cerrahi ve agresif postoperatif rehabilitasyon en iyi sonuçları verir. Tümörler ve omurilik dekompresyonu söz konusu olduğunda, iyileşme oranı kanserin çeşidine bağlıdır. Epidural apseleri olan hastalarda dekompresyon cerrahisi, şiddetli güçsüzlüğün başlamasından önce yapılırsa en etkilidir.

Mevcut araştırmalar da travmatik omurilik yaralanmalarında nöral protezlere ve kök hücre tedavisine odaklanmaktadır. Ancak, bu rehabilitasyon tedavileri deneyseldir. Fiziksel veya mesleki tedavi sunan uzmanlaşmış rehabilitasyon merkezleri gereklidir. Psikolojik ve psikiyatrik destek terapileri de gerekebilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018