EUROSPINE Patient Line

Member Login

Yetişkinde Spinal Deformite - Giriş

Yetişkinde Spinal Deformite omurganın şeklinde veya diziliminde bir anormallik olmasıdır ki bu durum genellikle yetişkin yaşam sırasında fark edilir. Buna skolyoz adı verilir ve birçok farklı çeşidi vardır. En yaygın iki formu İdiyopatik Deformite ve Dejeneratif Deformitedir.

İdiyopatik Deformite çocukluk çağında başlar ve daha sonraki bir tarihte ağrı gibi sorunlar oluşturur. Omuriliğin bir tarafındaki büyüme diğer taraftakiyle aynı değildir ve bu dengesizlik kozmetik sorunlara ve/veya ağrıya yol açabilir.

Dejeneratif Deformite yaşamın sonraki bölümünde aşınma ve yırtılma nedeniyle başlar ve sıklıkla bir tarafta diğerinden daha fazladır. Bu durum ağrıya neden olur ve zamanla belin şeklinde değişikliklerle sonuçlanarak belirgin maluliyete yol açabilir. Tipik olarak, Dejeneratif Deformitesi olan hastalar daha yaşlı olma eğilimindedir ve osteoporoz veya geçirilmiş travma veya geçirilmiş spinal cerrahiden kaynaklanan diğer katılımcı faktörlere sahip olabilir. Daha yaşlı hastalarda kambur durmayla ilgili sorunlar yürümeyi, uyumayı etkileyebilir ve daha şiddetli vakalarda yemek yeme veya giyinme sorunları görülebilir.

Yetişkinde spinal deformite ağrısı, kas, faset eklemler, intervertebral diskler ve baskılanmış veya zorlanmış sinirler gibi birçok farklı kaynaktan ötürü oluşur. Bazen, ağrının nereden kaynaklandığına ilişkin net bir tanı elde etmek zordur. Ağrının kökeni belirliyse, hastanın uygun ağrı yönetimini almasını sağlamak daha kolaydır. Ağrı hastanın yaşadığı herhangi bir anksiyete ile kötüleşebilir. Örneğin, hastanın bir operasyon geçirmek veya gelecekte durumunun kötüleşmesi ile ilgili korkuları varsa. Bu korkular tedaviyi yürüten sağlık uzmanları ile görüşülerek giderilmelidir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 14.09.2018