EUROSPINE Patient Line

Member Login

Yetişkinde Spinal Deformite - Tanı

Bu bir spinal şekil ve hizalanma sorunu olduğundan, tanı en iyi röntgen çekilerek konur (radyografik görüntüleme). Sıklıkla, hasta röntgen çekimi için ayakta durur vaziyettedir ve tüm omurganın görüntüleri alınır. Çıktı şeklinde veya bilgisayarda iken, doktor açılardaki veya omurganın şeklindeki değişiklikleri ölçebilir ve gerekirse bu durumun tedavi edilip edilemeyeceğini ve nasıl tedavi edilebileceğini ölçebilir. MR ve/veya BT gibi ilave görüntüleme testleri gerekli olabilir. Her tarama tipi sorunun farklı yönlerini açığa çıkarır, birinin diğerinden daha iyi olması söz konusu değildir. Bazen doktor, herhangi bir potansiyel tedavi sırasında veya sonrasında, belin önceki şeklini not etmek üzere hastanın bir fotoğrafını çekebilir.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 14.09.2018