EUROSPINE Patient Line

Member Login

Yetişkinde Spinal Deformite - Tedavi

Konservatif (veya operasyon-içermeyen olarak da bilinir) tedbirler yetişkinde spinal deformitenin ele alınmasında çok önemlidir. Bu çeşitli tedavilerin omurganın şeklini tamamen düzeltmesi muhtemel değildir fakat ağrının rahatlaması ve kuvvet artışı gibi diğer avantajları bulunabilir.

Fizyoterapi önemli bir tedavidir ve hastaların uyum sağlamayı ve omurgadaki değişiklikleri telafi etmek için kaslarını güçlendirmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Hastaların her egzersizin sebeplerini anlaması ve öğrenmesi için genellikle therapist ile birkaç seans yapması gerekir. Sonunda cerrahi gerekecek olan hastalar için dahi, genel kas geliştirme (güçlendirme) ve eğitimi, cerrahi sonrası fizyoterapide hastalara son derece yardımcı olacağı için, operasyon öncesi fizyoterapinin yararları oldukça fazladır.

Bir mesleki terapist gerektiğinde evde iyileştirmeler yapmak veya yürüme bastonu veya çerçevesi gibi mobilite yardım cihazları sunmak için çok önemlidir.

Ağrı kesicilerin hastalarla düzenli irtibat halinde olan bir doktor tarafından reçete edilmesi en iyisidir, bu sayede ilacın dozunu en iyi şekilde ayarlayabilir ve yan etkileri dikkatle gözlemleyebilirler. Belirtildiği gibi, ağrının kaynağını tanımlamak önemlidir çünkü bu gereken ağrı yönetiminin türünü etkileyebilir.

Cerrahi genellikle tüm konservatif seçenekler denenmişse, yetişkinde spinal deformiteyi tedavi etmek için düşünülür. Spinal deformiteyi düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi tipik olarak omurgayı yerinde tutmak için omurga etrafına metal implantlar yerleştirilmesini içerir. Bu, genellikle omurların içerisine vidaların yerleştirilmesini içerir. Vidalar, yerine oturtulduktan sonra, omurganın düzeltilmiş konumunu koruyan bir çubuğa bağlanır. Spinal operasyonların riskleri genellikle daha yaşlı hastalarda, sigara içicilerde ve ilave tıbbi rahatsızlıkları olanlarda daha yüksektir. Bu tekniklerin tümü, herhangi bir cerrahi düşünülmeden önce detaylı olarak cerrahla konuşulmalıdır.
EUROSPINE omurga patolojileri hakkında kapsamlı bilgiye sahip çeşitli disiplinlerden omurga uzmanlarını içeren bir topluluktur. Omurga patolojileri için tüm iyi bilinen ve kabul edilen tedavi modaliteleri topluluk üyeleri tarafından temsil edilir. Ancak Topluluk sunulan bilgilerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; kullanıcı ve sağlık hizmeti profesyonelleri kendi sağlık yönetimleri için sorumluluk üstlenmelidir.
website by bestview gmbh
page last updated on 14.09.2018